De techniek van de arthroscopie

Bij een arthroscopie wordt een gewricht via een sneetje in de huid van 1cm benaderd met een arthroscoop (figuur 1) waarbij een groot deel van het benaderde gewricht in beeld kan worden gebracht. Dit beeld wordt via een camera op een beeldscherm geprojecteerd (figuur 2). Op deze manier krijgen we een gedetailleerd overzicht van het gewricht. Vervolgens kan op verschillende plaatsen via kleine gaatjes een instrument, zoals een paktang, worden ingebracht om bijvoorbeeld losse fragmenten of “chips” uit een gewricht te verwijderen.

Zowel gewrichten als peesscheden en slijmbeursen kunnen met deze techniek geopereerd worden. Er zijn een zevental gewrichten die zeer frequent arthroscopisch geopereerd worden, maar in totaal kunnen er op dierenkliniek Emmeloord een twintigtal verschillende gewricht of peesschede structuren met deze techniek worden benaderd.

Een soortgelijke techniek wordt bij ons ook gebruikt voor kijkoperaties in de buik van een paard, de zogenaamde laparoscopie (figuur 3).

Een arthroscopie wordt altijd uitgevoerd met het paard onder algehele narcose (figuur 4). Deze narcose wordt bewaakt door een dierenarts die de vitale funkties goed in de gaten houdt en zo nodig corrigeert. Het bijkomen uit de narcose wordt in veel gevallen begeleid met een touw aan het halster en staart, de zogenaamde geassisteerde recovery (figuur 5).

Diagnose

Er zijn verschillende redenen om een kijkoperatie in een gewricht uit te voeren. Tot de mogelijkheden behoren:

  • Osteochondrose (dissecans)
  • Botcyste in het gewricht
  • Losse bot fragmenten, z.g.n. ‘chips’,
  • Om een diagnose te stellen
  • Schoonmaken van een gewricht
  • Uitgebreide gewrichtsingrepen

Deze indicaties kunnen voortkomen uit een routinematig keuringsonderzoek of kreupelheidsonderzoek of uit onderzoek naar de oorzaak van een (plotseling) overvuld gewricht.
Osteochondrose

Een veelvoorkomende reden om een gewricht te opereren is osteochondrose dissecans of OCD. Dit is een gewrichtsaandoening die tijdens de groei ontstaat waarbij met name in sprong, knie en kogelgewrichten losse fragmenten kunnen ontstaan. De beste functionele resultaten worden behaald door op jonge leeftijd de fragmenten of losse stukjes bot en kraakbeen te verwijderen met behulp van de arthroscopische techniek(figuur 6 en 7). Hiermee wordt vroegtijdige slijtage of arthrose zoveel mogelijk voorkomen. In veel gevallen zijn de resultaten uitstekend. Osteochondrosekomen we tegen bij het Warmbloedpaard, het Friese paard, de Arabier,de Draver alsook bij de Quarter Horse.

Botcyste

Een diagnose die meer frequent bij de Quarter Horse gesteld wordt en ook meestal tijdens de groei ontstaat is de zogenaamde gewrichtcyste ter hoogte van het kniegewricht(figuur 8). Deze leent zich ook uitstekend voor een arthroscopische behandeling. Hierbij wordt de opening van de cyste vergroot en de cyste zelf uitgeruimd. Deze operatie kan zeer de moeite waard zijn al liggen de kansen op volledig en duurzaam functioneel herstel lager dan bij veel routine OCD operaties.

‘Chips’

Een ander frequent voorkomend gewrichtsprobleem is de zogenaamde chip. Hiermee worden kleine losse stukjes bot bedoeld die als kleine botbreukjes gezien moeten worden en niet als een groeiprobleem zoals osteochondrose. Ook bij dit type losse stukjes in gewrichten vormen gewrichtsschade enarthrose op langere termijn een duidelijk risico en worden de beste lange termijnresultaten behaald door vroegtijdige verwijdering van de chips. Bij Quarters zien we met name chips ter hoogte van de carpus(voorknie) en de kogel(figuur 9 en 10).

Uitgebreidere gewrichtsingrepen

Het kan ook voorkomen dat er sprake is van complexere problemen zoals in bijvoorbeeld het knie gewricht dat met name bij kort draaien overbelast kan worden. Hierbij spelen dan vaak weke delen structuren zoals de meniscus enkruisbanden een rol. Als een paard een dergelijke blessure heeft opgelopen kunnen we met een kijkoperatie de problemen met deze weke delenstructuren inventariseren en behandelen. Het komt ook voor dat we bij echte breuken in een gewricht van kijkoperatietechniek gebruik maken om schroeven op de juiste plaats te zetten en zodoende een zo goed en vlot mogelijk functioneel herstel te verkrijgen.

Nazorg

Een essentieel onderdeel van arthroscopische gewrichtsbehandelingen is de nazorg. In eerste instantie de directe nazorg onder verband en daarna de langere termijn revalidatie. Bij routine ingrepen is deze revalidatie vlot en is een paard na enkele maanden weer volop in training. Bij meer uitgebreide en complexe ingrepen is langduriger begeleiding nodig. Hierbij worden gewrichten eventueel lokaal gemedicineerd en wordt het herstel met behulp van echografie en rontgenologie vervolgd. Ook de mogelijkheden voor medicamenteuze gewrichtsbehandelingen zijn aanzienlijk verbeterd. Inzicht en kennis met gebruikelijke medicatie is verbeterd, maar er zijn ook nieuwe therapeutische mogelijkheden zoals orthokin waarbij gewrichten ondersteund en behandeld worden met lichaamseigen ontstekingsremmende stoffen. Hiermee zijn bij onze kliniek de laatste jaren uitstekende resultaten geboekt.

Kwaliteit en snelheid

Adresgegevens

Dierenkliniek Emmeloord

Espelerlaan 77
8302 DC Emmeloord
0527 613 500
info@dierenkliniekemmeloord.nl

Plan route »

Een kijkje bij…

Spoed?