Arthroscopie (kijkoperatie)

De meest revolutionaire ontwikkeling binnen de gewrichtschirurgie van het paard gedurende de laatste decennia is de introductie van de arthroscopische chirurgie. Het gebruik van deze techniek heeft de open benadering van gewrichten grotendeels vervangen. De grote voordelen voor het paard zijn:

    • minder wondcomplicaties
    • snellere revalidatie
    • nauwkeurigere techniek
    • beter  functioneel resultaat
    • beter esthetisch resultaat.

Het is een belangrijk speerpunt voor Dierenkliniek Emmeloord waar deze techniek op het hoogste niveau toegepast wordt. Er zijn sinds het begin van de negentiger jaren duizenden van dergelijke ingrepen op onze kliniek uitgevoerd waarbij veel ervaring en expertise is opgebouwd in zowel de operatietechniek als de revalidatie. De revalidatie is essentieel om optimale resultaten te behalen.

Ondanks de grote voordelen is het van belang om ook de beperkingen van deze techniek te erkennen.  In sommige gevallen is het beter direct voor een open benadering te kiezen. Dit doen we dan frequent onder echobegeleiding om de incisie zo klein mogelijk te houden.

Een kijkje bij…

Spoed?