Hoefbeslag en MRI

Sinds 2004 is het mogelijk om op dierenkliniek Enmeloord MRI scans te maken. Een grote meerwaarde als het gaat om het lokaliseren en het maken van een juiste prognose ten aanzien van bepaalde kreupelheden. Konden we met behulp van röntgenfoto’s en echografisch onderzoek al heel veel ‘problemen’ constateren, met de komst van de MRI kan er een nog betere diagnose worden gesteld als voorheen. Tevens kan men door middel van MRI in de meeste gevallen aangeven of de aandoening chronisch of acuut is.

Met deze informatie kunnen de hoefsmeden nog beter bepalen welk hoefbeslag bij welke kreupelheid toegepast dient te worden, waardoor er vaak verbluffende resultaten worden geboekt.

De meerwaarde van MRI bij diverse aandoeningen:

Desmitis:

Is een ontsteking aan de ligamenten (bandjes die een gewricht op zijn plaats houden). Door de M.R.I. kan bepaald worden om welk ligament het gaat en naar aanleiding daarvan kan het juiste beslag worden gekozen.

Oedeem hoefbeen:

Dit is een kneuzing/bloeduitstorting in het hoefbeen. Dit geeft gevoelige hoeven. Om de gevoeligheid wat minder te maken, plaatsen wij een leren zooltje tussen hoef en hoefijzer.

Slijmbeursontstekingen en diepe buigpeesproblemen:

Beide problemen komen regelmatig voor. Als het acuut is, moet er zo snel mogelijk wat aan gedaan worden om de schade te beperken. Hierbij leggen we het ijzer iets naar achteren, met een wig tussen hoef en speciaal ijzer.

Conclusie:

Een MRI (en ook een controle MRI) is voor het toepassen van het juiste beslag van groot belang. Tezamen met een bewegingsprotocol en mogelijk medicamenteuze ondersteuning, kunnen er steeds betere resultaten behaald worden.