Historie

Dierenkliniek Emmeloord bestaat vanaf december 1966. Het was Dr Willem Verhaar – aan de universiteit van Utrecht gepromoveerd op het onderwerp botbreuken bij paarden – die samen met zijn vrouw, ook dierenarts, de kliniek in de toen nog kale Noordoostpolder opzette.

In eerste instantie was er een associatie met wijlen collega Gerard Blok, praktiserend dierenarts in Emmeloord en omgeving. Na een half jaar werd deze samenwerking beëindigd. Het echtpaar Verhaar zette Dierenkliniek Emmeloord zelfstandig voort. Inmiddels werd de Stichting Dierenkliniek Emmeloord gevormd. Hierin werd in 1971 Krijn van Muiswinkel aangetrokken, met name vanwege zijn belangstelling voor orthopedie bij paarden en kleine huisdieren. Stichting Dierenkliniek Emmeloord was een Stichting, in samenwerkingsverband met de stichting Nederlandse Draf- en Rensport.
Wim Verhaar is in 1977 zeer onverwacht op 48 jarige leeftijd overleden. Dierenkliniek Emmeloord is doorgegaan onder leiding van Krijn van Muiswinkel. Er braken financieel moeilijke tijden aan. Gelukkig is in 1983 een doorstart mogelijk geweest met als aandeelhouders een twintigtal dierenartsen in en rondom de Noordoostpolder. De naam werd Diergeneeskundig Centrum Noord Nederland c.v. (commanditaire vennootschap).
Inmiddels is Dierenkliniek Emmeloord geleidelijk uitgegroeid tot een verwijscentrum, waar veel praktiserend dierenartsen gebruik van maken. In de loop van de jaren zijn er geregistreerde specialisten en erkende dierenartsen aangetrokken. In 1998 werd de Commanditaire Vennootschap door de dierenartsen Krijn van Muiswinkel en Frerik ter Braake omgevormd tot een Specialisten-Maatschap.
Dierenkliniek Emmeloord stond in de zeventiger jaren al bekend als een röntgendiagnostisch verwijscentrum, omdat in die tijd röntgenopnamen bij dieren nog maar spaarzaam mogelijk waren, Daarna volgden in een snel tempo vernieuwingen op het gebied van het laboratoriumonderzoek, ontwikkelingen op het gebied van de gynaecologie van het paard en uitbreiding van chirurgische technieken bij alle diersoorten. Inmiddels is de echografie (scan) niet meer weg te denken en zijn bij ons “kijkoperaties” aan de orde van de dag.

Doelstellingen

De door Dr W.M. Verhaar geformuleerde doelstellingen in zijn proefschrift zijn heden ten dage nog steeds actueel. Nog steeds staat het belang en het welzijn van het dier voorop. Kwaliteit van diergeneeskundig handelen zal hierbij altijd nagestreefd worden.

Dierenartsen verbonden aan Dierenkliniek Emmeloord zijn nooit uitgestudeerd. Net zoals de medische- is de veterinaire wetenschap voortdurend in beweging. Middels nascholingen en buitenlandse uitwisselingen zijn al onze medewerkers actief en staan open voor noviteiten. Nieuwe inzichten met als basis jarenlange ervaringen garanderen inzet en kwaliteit.