Wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd als er een onomkeerbare schare is ontstaan aan de zenuw in het wortelkanaal met afsterven van de tand tot gevolg. Dit ontstaat meestal na een fractuur, abnormale slijtage op leeftijd of een trauma van element met een bloeding en een blijvende verkleuring van het element.

Gezien dat het wortelkanaal breder is bij een jongere hond dan een oudere hond zullen problemen bij een jonge hond sneller ontstaan. Dit kan vermeden worden door tijdig de gepaste therapie uit te voeren.

 

De behandeling

  • verwijderen van alle necrotische materiaal uit het wortelkanaal
  • desinfecteren van het wortelkanaal
  • wortelkanaal vullen en de wortelpunt sealen zodat er geen bacteriën en toxines in het gebied rond de wortelpuntl kunnen indringen
  • restauratie van de kroon met een waterdichte vulling.

 

Werkwijze

Men zal beginnen met het creëren van een voldoende ruime toegang zodat het wortelkanaal tot aan de apex goed toegankelijk is voor het te gebruiken instrumentarium. Belangrijk is dat er niet te veel tandweefsel verwijderd wordt wat verzwakking van de kroon tot gevolg kan hebben.

Na het maken van een toegang zullen zenuwresten met een extirpatie naald verwijderd worden. Alle zenuwrestanten moeten hierbij verwijderd worden anders zal de pulpaholte blijven bloeden.

Eens de pulparesten zijn verwijderd zullen de wanden met endodontische vijlen gereinigd worden.

Ondertussen zal men het wortelkanaal overvloedig spoelen en desinfecteren met natriumhypochloride. Pas als de spoelvloeistof schoon is kan men overgaan tot drogen van het wortelkanaal.

Door middel van het inbrengen van een endodontische vijl en röntgenologische controle wordt de lengte van het wortelkanaal bepaald.

Het is zeer belangrijk dat deze de volledige wortelpunt afsluit. Dit moet röntgenologisch gecontroleerd worden. Indien dit niet het geval is zal men de vulling weer moeten verwijderen en opnieuw aanbrengen.

Uiteindelijk wordt de kroon met een waterdichte vulling afgesloten.

Belangrijk is om te realiseren dat er een groot verschil is in de lengte van het wortelkanaal bij hond of kat en mens. Instrumentarium en vulling geschikt voor humaan gebruik kan enkel gebruikt worden voor het behandelen van snijtanden in de diergeneeskundige tandheelkunde maar zullen in geen geval lang genoeg zijn voor het behandelen van hoektanden of kiezen van onze huisdieren.

De hele procedure gebeurt onder algehele narcose en onder radiologische begeleiding. Het is zeer belangrijk dat elke stap zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd om het gewenste resultaat te bekomen namelijk het behoud van het element. Er wordt geadviseerd om na 6 maanden tot een jaar een controle röntgenopname te maken om het gebied rondom de wortelpunt te beoordelen. Ook dit zal onder algehele narcose plaats vinden.

 

Behandeling van jonge dieren

De directe pulpa overkapping zal men uitvoeren bij een Verse fractuur met open pulpaholte bij een jonge hond. Deze behandeling is erop gericht de pulpa vitaal te houden zodat het element verder kan ontwikkelen.

Een fractuur bij een hond of kat jonger dan 1-1.5 jaar zal dan ook een spoedgeval zijn. Het is belangrijk deze behandeling zo snel mogelijk uit te voeren om de kans op infectie in het wortelkanaal zo laag mogelijk te houden. Hoe langer het interval tussen ontstaan van het probleem en behandeling hoe slechter de prognose.

Deze elementen moeten regelmatig radiologisch gevolgd worden.

 

Indirecte pulpa overkapping

Deze behandeling wordt uitgevoerd bij een gefractureerd element waarbij de pulpa gesloten is gebleven maar waarbij er enkel een glazuurdefect is ontstaan. Dit defect zal geseald worden.

 

Besluit

In alle gevallen van een trauma van een gebitselement met of zonder open wortelkanaal moet men na een grondig onderzoek de gepaste behandeling in stellen om verdere schade aan het element en aanpalende structuren te voorkomen.

 

Afwachten is in geen geval een optie!