Gebitsaandoeningen bij katten

Naast veel voorkomende plak geinduceerde tandvleesproblemen, zijn er specifieke aandoeningen bij het kattengebit die wij vaak zullen aantreffen bij een bekinspectie.

 

Resortieleasies

Resortieleasies zijn veelvoorkomende gebitsproblemen bij de kat. Deze problemen beginnen met oplossingen in het harde tandweefsel onder de tandvleesrand. Uiteindelijk zullen deze letsels zich uitbreiden tot voorbij de kroonrand. Uiteindelijk zal door een verzwakking van de kroon het element afbreken. In dit stadium gaan ze met veel pijn gepaard, gezien er zenuwuitlopers bloot komen te liggen, die zeer gevoelig zijn. De oorzaak van deze aandoening uit onderzoek is gebleken dan de 80% van de kattengebitten hierdoor is aangetast.

Deze aandoening zal gediagnotiseerd worden met een bekinspectie aangevuld met een uitgebreid röntgenonderzoek. Om ook de problemen aan de wortelzijde niet te missen.

Aangetaste elementen zullen geëxtraheerd moeten worden.

Ook voor de extracties is het röntgenonderzoek erg belangrijk, gezien bij de aandoening de wortels uiteindelijk kunnen gaan vergroeien met de tandkas waardoor een volledige extractie van het element onmogelijk wordt. In dit geval zal men overgaan tot een kroonamputatie.

 

Chronische gingivitis stomatits complex

Regelmatig krijgen we katten aangeboden met een chronische en een steeds terugkerende onsteking van het tandvlees en het mondslijmvlies. Deze dieren hebben vaak zeer ernstige en langdurige klachten die op weinig medicatie lijken te reageren. De problemen kunnen zich tot ver tot achterin de bek en keelstreek uitbreiden.

De eerste verschijnselen blijven vaak onopgemerkt gezien in het begin stadium de meeste katten nog gewoon dooreten. De symptomen beginnen vaak met kleine gedragsverandering, zoals eenzijdig kauwen, overmatig speekselen, pijnuiting bij eten en geeuwen en schuren aan de kop. Uiteindelijk zal de kat hard weigeren, vermageren en aan conditie verliezen.

Chronische mondslijmvliesonsteking van de kat is een complexe aandoening die meerdere oorzaken kan hebben. Deze katten vragen een uitgebreid algemeen onderzoek, bloedonderzoek en uitgebreidde bekinspectie aangevuld met een röntgenonderzoek.

 

dierenkliniek_emmeloord_tandheelkunde_chronische-stomatitis

 

De behandeling bestaat is de meeste gevallen uit extractie van alle kiezen. De hoektanden zullen in eerste instantie bespaard worden. Z’n 85% van de katten zal hierdoor verbeteren. Het is wel belangrijk dat er plakpreventie gedaan wordt voor de resterende elementen. Anders zullen de problemen zeker terug komen. Bij onvoldoende resultaat zullen ook de resterende elementen geextraheerd moeten worden.

Een veel gestelde vraag is, of deze katten zonder gebitselementen nog wel kunnen eten. Velen van deze dieren zullen beter eten met een pijnvrij bekje zonder tanden en kiezen dan met pijnlijke elementen.

Vele van deze katten worden in de eerste instantie langdurig behandeld met onstekingsremmer. Deze middelen kunnen worden toegediend in de vorm van een langdurig injectie (moderin). Deze onstekingsremmers zullen slechts een tijdelijke onderdrukking geven van de klachten maar zeker geen genezing. Uiteindelijk zal het effect steeds minder worden. Men ziet dat dieren die langdurig met ontstekingsremmers behandeld zijn veel trager en minder reageren op de extracties. Het gebruik van deze middelen wordt dan ook niet aanbevolen. Beter kan men pijnstillers gebruiken om de conditie op pel te houden en zo snel mogelijk gericht gaan behandelen.

 

Conclusie

  • Een chronische gingivo-stomatitis(mondslijmvliesontsteking) bij de kat is een zeer pijnlijke aandoening en verdient derhalve alle aandacht.
  • Een grondige bekinspectie is uitermate belangrijk zodat een adequate behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium kan ingesteld worden.

 

Juveniele gingivitis

Bij sommige katten ziet men al op zeer jonge leeftijd een onsteking van het tandvlees. Het geen zich uit als rode gezwollen en snel bloedende tandvleesrandjes. Dit kan al gezien worden op een leeftijd van 6 maanden direct na de tandwisseling.

 

dierenkliniek_emmeloord_tandheelkunde_juvenile-gingivitis

 

Het is zeer belangrijk om in deze gevallen samen met de eigenaar een uitgebreid preventieplan op te stellen waarbij er dagelijks tanden gepoetst moet worden, aangevuld door gebitsondersteunende maatregeling.
Dit is echter een leerproces waarbij wij u kunnen begeleiden om tot een goed mogelijk resultaat komen.

Indien men niets doet, is de kans zeer groot dat dit probleem uiteindelijk zal leiden tot het  verlies van alle gebitselementen.