Extractie

In sommige gevallen zal een element niet meer te redden zijn en zal men over moeten gaan tot extractie. In bijna alla gevallen zullen wij een chirurgische extractie uitvoeren. Dit wil zeggen dat we eerst door het creëren van een gingiva (tandvlees) flap toegang krijgen tot de alveole (tandkas). Vervolgens zal een deel van het alveolair bot verwijderd worden zodat het verloop van de wortels zichtbaar wordt.

Bij meerwortelige elementen (alle kiezen) zal men de kroon nu zodanig inboren zodat men éénwortelige fragmenten overhoudt. Met aangepast instrumentarium kunnen deze fragmenten vervolgens uit de alveole losgemaakt worden en verwijderd worden. Men moet ervan uitgaan dat alle wortelfragmenten verwijderd moeten worden.

Als laatste stap wordt de gingiva terug gehecht met oplosbare hechtingen. De kans op complicaties is op deze manier laag en de extractieplaatsen genezen sneller.

In alle gevallen zal uw dier met pijnstillers na behandeld worden.