Nederlandse Werkgroep voor Veterinaire Tandheelkunde

Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde

Een goede verzorging van het gebit bij dieren is een belangrijke factor in het gezond houden van onze viervoeters. De behoefte aan dierenartsen die zich wat meer op de tandheelkunde toelegden nam toe, en zo werd eind 2000 besloten een werkgroep op te richten.

Vier dierenartsen (Andries van Foreest, Bas Schoonheim, Bert van Toor en John Pijnappel (voorzitter)) staken de koppen bij elkaar en in maart 2001 werd de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Werkgroep voor Veterinaire Tandheelkunde gehouden.Al snel groeide de groep uit tot een enthousiaste club dierenartsen die door middel van cursussen, stages, seminars, lezingen en onderling overleg hun kennis van de praktische tandheelkunde op een hoger peilbrachten.

Vijf maal per jaar komen de leden samen om hun kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaars werk van commentaar te voorzien.Ieder jaar wordt er een dag georganiseerd waarop de vergaarde kennis en ervaring gedeeld wordt met een snel groter wordende groep dierenartsen.Zo hopen we bij te dragen aan een snelle ontwikkeling van de tandheelkunde bij dieren. Ook de ivoren wachters van onze dieren zijn onze aandacht waard.

John Pijnappel (oud-voorzitter en mede-oprichter)

 

Lid werkgroep veterinaire tandheelkunde:

Valerie ter Braake