Cavelier King Charles Spaniels

De Cavalier Club Nederland heeft een onderzoeksprotocol opgesteld om te screenen op de hartaandoening waarbij de hartkleppen afwijkingen vertonen, genaamd “Endocardiosis/ Degenerative Valve Disease/ Myxomatous Valve Disease”.

U kunt uw hond bij Dierenkliniek Emmeloord door Radiologe drs. Natascha de Heer laten testen volgens dit protocol, ook wel de ‘dopplertest’ genoemd. Het verloop van het onderzoek wordt hieronder toegelicht:

 • Als u de afspraak maakt, wilt u dan doorgeven dat u wilt screenen volgens het protocol van de Cavalier Club Nederland. Dit in verband met de administratieve handelingen.
 • Het volgende formulier graag downloaden en het bovenste gedeelte voorafgaand aan het onderzoek invullen: http://www.cavalierclub.nl/images/pdf/ccn_hartafwijkingen.pdf
 • Een kopie van de stamboom meenemen of opsturen.

 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt de hond gewogen. Het onderzoek zelf begint met het controleren van het chipnummer en het ausculteren van het hart voor hartfrequentie, hartritme en eventuele aanwezigheid van een hartruis.

Het onderzoek gebeurt bij de wakkere hond, dus zonder sedatie.

Voor het onderzoek wordt er een klein plekje geschoren in de rechter oksel. De hond wordt in rechter zijligging op tafel gelegd en 3 stickers op de voetzooltjes geplaatst voor een ECG-afleiding (hartfilmpje) dat meeloopt met het echo-onderzoek (Dit is alleen voor de timing van de metingen).

Er worden een aantal standaard doorsneden –zowel dwars als overlangs- door het hart heen gemaakt. Aan de hand van deze beelden worden de wanddiktes en diameters van boezems en kamers opgemeten. Dit gebeurt na afloop van het onderzoek, als u en de hond alweer in de wachtkamer zitten. De gemeten waarden worden vergeleken met referentiewaarden per gewicht.

De mitralisklep wordt in detail bekeken, zodat deze kan beoordeeld worden op al dan niet doorbuigen of prolaberen van de klepdelen en verdikking van de klepdelen.

Voor het opsporen en beoordelen van eventuele regurgitatie over de mitralisklep wordt er gebruik gemaakt van kleurendoppler, de zgn dopplertest. Regurgitatie is het teruglekken van bloed door de mitralisklep, naar de linker boezem, ten gevolge van het slecht sluiten van de klepdelen.

De hond wordt nu ook geschoren in de linker oksel en na op de linker zijde neergelegd te zijn, wordt het laatste deel van het onderzoek, met kleurendoppler, herhaald. Dit om de mitraalkleppen op mogelijke regurgitatie nog beter te kunnen onderzoeken.

De hond is nu klaar en kan van tafel. U kunt samen met u hond in de wachtkamer wachten onder het genot van een kopje koffie.

Aan de hand van de opgeslagen beelden, waarvan alle ruwe data nog bewaard is, worden de bovengenoemde metingen gedaan.

Alles wordt ingevuld op het formulier en naar aanleiding van de metingen en de overige resultaten van het onderzoek wordt een klasse A t/m E toegekend aan de hond.

Als laatste wordt fokadvies gegeven en eventueel een advies voor heronderzoek. Let wel, er is geen fokbeperking, er wordt enkel vanuit de echocardiografische bevindingen een advies gegeven. Op dit moment geldt A/B/C positief advies, D/E negatief advies.

 • Fokadvies voorstel:
  • A/B/C positief advies. Na evaluatie van alle resultaten over 1 jaar wordt dit wellicht genuanceerd en de leeftijd van de hond erin betrokken.
  • D/E negatief advies
 • Advies voor heronderzoek: voorstel:
  • Reuen A/B/C heronderzoek over 1 jaar, is ook volgens fokreglement verplicht.
  • Teven A/B/C heronderzoek over 1 jaar , is slechts elke 2 jaar verplicht, maar advies is over 1 jaar.
  • Reuen en teven D/E negatief fokadvies, heronderzoek hoeft niet geadviseerd, tenzij voor opvolging voor de gezondheid van de hond.

 

dierenkliniek_emmeloord_dcmtest_1

Sterke verdikking van de kleppen (mitraalkleppen) tussen linker kamer en linker boezem.

 

dierenkliniek_emmeloord_dcmtest_2

Forse lekkage van de mitraalkleppen met kleurendoppler (dopplertest).

 

=================================

 

New Foundlander

Op de Algemene Vergadering van de Nederlandse New Foundlander Club van 16 mei jl. heeft de overgrote meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden ingestemd met een uitbreiding van de gezondheidseisen van het fokreglement. Per 1 september 2010 is een hartonderzoek middels een kleurendoppler verplicht, waarbij als eis voor de fokkerij geldt: geen afwijking.

U kunt uw hond bij Dierenkliniek Emmeloord door Radiologe drs. Natascha de Heer laten testen volgens deze eisen, ook wel de ‘dopplertest’ genoemd. Het verloop van het onderzoek wordt hieronder toegelicht:

 • Als u de afspraak maakt, wilt u dan doorgeven dat u uw New Foundlander wilt laten screenen. Dit in verband met de administratieve handelingen.
 • Een kopie van de stamboom mailen of opsturen

Voorafgaand aan het onderzoek wordt de hond gewogen. Het onderzoek zelf begint met het controleren van het chipnummer en het ausculteren van het hart voor hartfrequentie, hartritme en eventuele aanwezigheid van een hartruis.

Het onderzoek gebeurt bij de wakkere hond, dus zonder sedatie.

Voor het onderzoek wordt er een klein plekje geschoren in de rechter oksel. Het onderzoek wordt op een tafel uitgevoerd die automatisch tot op de grond kan, dus de honden hoeven niet op tafel getild te worden. De hond wordt in rechter zijligging op tafel gelegd en 3 electrodes worden geplaatst voor een ECG-afleiding (hartfilmpje) dat meeloopt met het echo-onderzoek (Dit is alleen voor de timing van de metingen)

Er worden een aantal standaard doorsneden –zowel dwars als overlangs- door het hart heen gemaakt. Aan de hand van deze beelden worden de wanddiktes en diameters van boezems en kamers opgemeten. Dit gebeurt na afloop van het onderzoek, als u en de hond alweer in de wachtkamer zitten. De gemeten waarden worden vergeleken met referentiewaarden per gewicht.

Voor het opsporen en beoordelen van eventuele regurgitatie over de hartkleppen wordt er gebruik gemaakt van kleurendoppler, de zgn dopplertest. Regurgitatie is het teruglekken van bloed door de hartklep, ten gevolge van het slecht sluiten van de klepdelen.

De hond wordt nu ook geschoren in de linker oksel en na op de linker zijde neergelegd te zijn, wordt het laatste deel van het onderzoek, met kleurendoppler, herhaald. Dit om de hartkleppen op mogelijke regurgitatie nog beter te kunnen onderzoeken.

De hond is nu klaar en kan van tafel. U kunt samen met u hond in de wachtkamer wachten onder het genot van een kopje koffie.

Aan de hand van de opgeslagen beelden, waarvan alle ruwe data nog bewaard is, worden de bovengenoemde metingen gedaan.

Alles wordt ingevuld op het formulier en deze krijgt u, gelamineerd, direct mee.

 

dierenkliniek_emmeloord_dcmtest_3

Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) van het hart, alle compartimenten zijn sterk vergroot en de spierwand is relatief te dun.