Echografie is een techniek die gebruik maakt van ultrageluidsgolven die uitgezonden worden door een echokop en daarmee overgebracht worden op het te onderzoeken weefsel. De golven kunnen zich door water ongehinderd voortbewegen maar “echoën” terug als ze tegen een weefsel met grotere dichtheid kaatsen. De echo’s worden opgevangen door de echokop en omgezet in een beeld op het computerscherm. Met de echo maakt de radioloog een soort doorsnede van het weefsel. Om een goed driedimensionaal beeld te krijgen, wordt er daarom in meerdere richtingen gescand. Zo wordt er bij het pezenonderzoek altijd een horizontale en een verticale doorsnede gemaakt. De grootte, vorm, structuur en echorijkheid van de weefsel worden beoordeeld. Bij de echografie van het hart worden er bovendien metingen verricht om de functie van het hart in kaart te brengen.

De geluidsgolven die gebruikt worden bij echografie, kunnen niet door lucht of bot, daarom moet het haar ter plaatse geschoren worden om goed contact te krijgen met de echokop (transducer). Om diezelfde reden wordt de huid ook ingesmeerd met afwasbare gel. Een echo-onderzoek is niet pijnlijk. Echter voor de veiligheid van het paard en de dierenarts, die bijvoorbeeld bij het echo-onderzoek van de pezen tussen de benen van het paard zit, wordt er vrijwel altijd een sedatie toegediend. De geluidsgolven zijn niet gevaarlijk voor mens of dier. De eigenaar mag dan ook tijdens het onderzoek van het dier aanwezig zijn. De uitslag wordt direct na het onderzoek besproken.

Echografie is vooral geschikt voor onderzoek van weke delen. De techniek is met name bekend voor het onderzoeken van pezen en ligamenten, maar ook gewrichten, het hart en de buikholte kunnen hiermee onderzocht worden. Echografie van het hart helpt bijvoorbeeld bij het evalueren van een hartruis. Het bekijken van organen in de buikholte speelt onder andere een rol bij het onderzoeken van een patiënt met koliek.

Dierenkliniek Emmeloord heeft de meest moderne computersoftware en technieken op echografisch gebied in huis. Door middel van ‘Tissue Harmonic Imaging’ is het mogelijk om een nog scherper en gedetailleerder echobeeld van een orgaan te maken. Beelden en korte filmpjes kunnen worden opgeslagen voor archivering, om bijvoorbeeld de veranderingen tijdens de revalidatie van een peesblessure te kunnen vergelijken. Ook kunnen de opgeslagen beelden gebruikt worden om metingen uit te voeren. De apparatuur beschikt over de mogelijkheden om verschillende echografische technieken toe te passen. Voor “standaard” beelden zoals bij een peesecho wordt gebruikt gemaakt van de B(rightness) mode, waarbij een twee-dimensionaal beeld ontstaat. Het M(otion) mode beeld geeft een één-dimensionaal beeld en wordt bijvoorbeeld ingezet tijdens een hartecho. Daarbij wordt er op een bepaalde hoogte een dwarsdoorsnede gemaakt door het hart, om de dikte van de wand en de inhoud van het hart tijdens samentrekken en ontspannen te meten. Daarnaast zijn er de verschillende Doppler technieken. De Colour/Kleuren Doppler brengt beweging, zoals bijvoorbeeld stromend bloed, in beeld met behulp van kleuren. Wat van de echokop af beweegt is blauw, wat er naartoe beweegt wordt rood. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bij een hartonderzoek kleplekkages en vernauwingen in beeld gebracht worden. De stroomsnelheid kan bovendien nauwkeurig gemeten worden.