ErikJan1

 

Drs. Erik Jan Tjalsma

Mijn interesse in de diergeneeskunde werd gewekt door verhalen en oude boeken van mijn grootvader die dierenarts was. Ik heb eerst in Luik gestudeerd, waarna ik de gehele studie diergeneeskunde in Utrecht heb gevolgd. Vervolgens ben ik de algemene praktijk ingegaan. Drie jaar na mijn afstuderen werd ik in 1987 door Krijn van Muiswinkel gevraagd om in de Dierenkliniek Emmeloord te komen werken. Ik heb mij toen twaalf jaar kunnen toeleggen op de dermatologie en interne ziekten van gezelschapsdieren.

In de Dierenkliniek Emmeloord heb ik veel geleerd van mijn toenmalige collega’s Aleid Lubberink en prof. Freek Meutstege. In 1999 heb ik het part I examen Dermatologie (ECVD) in Nantes gehaald en in hetzelfde jaar heb ik samen met een dierenarts chirurg een verwijscentrum opgericht in Wilhelminaoord (de Tweede Lijn).

Naast het kliniekwerk heb ik menig presentatie gehouden en regelmatig congressen bezocht. Na twaalf jaar werd ik in november 2011 opnieuw door Dierenkliniek Emmeloord gevraagd om mijn thans opgebouwde ervaring in te zetten voor de afdeling gezelschapsdieren.

Het is altijd mijn streven om, in nauw overleg met de eigenaar, een goede oplossing te vinden voor het probleem van de patiënt, waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.

Naast mijn werk houd ik mij bezig met veterinaire geschiedenis (Mastertraject Medische Geschiedenis aan de VU te Amsterdam gevolgd in 2007) en in de resterende vrije tijd rijd ik paard (onder het zadel of aangespannen) met mijn friese paard Teske.

Werkgebied:

  • Algemene niet-chirurgische diergeneeskunde gezelschapsdieren
  • Dermatologie en interne ziekten gezelschapsdieren
  • Lid van de European Society for Veterinary Dermatology sinds 1989.