Dermatologie

Met een gedegen dermatologisch onderzoek kan vaak de oorzaak van de jeuk gevonden worden. Hiertoe staan de dierenarts meerdere mogelijkheden van onderzoek tot zijn beschikking. Zo kunnen er huidafkrabsels en materiaal voor celonderzoek afgenomen worden en direct in de behandelkamer onderzocht worden onder de mikroskoop. Verder kunnen er allergiestesten (huid en via bloed) gedaan worden en, onder verdoving, stukjes huid (biopten) ‘uitgeponst’ worden voor nader laboratoriumonderzoek . Samen met nog andere onderzoeken,  bijvoorbeeld bloedonderzoek, kan uiteindelijk tot een diagnose gekomen worden. Met een juiste diagnose krijgt men meer inzicht in de prognose en kan een betere behandeling ingesteld worden. In overleg met de eigenaar wordt besloten of en zo ja welk onderzoek gedaan wordt. Mocht een eigenaar om wat voor reden dan ook (deels) afzien van verdere onderzoeken , dan wordt een passend alternatieve oplossing gezocht, waarbij het belang van het dier steeds voorop staat. Door de jarenlange expertise op dermatologisch gebied (zie ook  ‘dierenarts Erik Jan Tjalsma’)  heeft Dierenkliniek Emmeloord ook een verwijsfunctie  onder andere ook voor deze discipline.

Spoed?

Dierenkliniek Emmeloord

Espelerlaan 77
8302 DC Emmeloord
0527 613 500
info@dierenkliniekemmeloord.nl

Plan route »