Aan- en Verkoopkeuringen

Het doel van een Aan- en/of Verkoopkeuring is het in kaart brengen van de huidige gezondheidsstatus van het paard. Dit wordt beoordeeld door een (keurings)dierenarts. Hieruit volgt een schriftelijke verslaglegging in de vorm van een keuringsrapport. De keuring van het paard is daarmee een momentopname. Voorop staat dat de keuring met de uiterste zorg wordt uitgevoerd om de opdrachtgever (koper of verkoper) een zo eerlijk mogelijk beeld van het gekeurde paard te geven.

Een algemeen lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd, waarin alle orgaansystemen betrokken worden. Hierbij wordt gekeken naar het hoofd, de mond en de ogen en het hart en de longen worden in rust en na arbeid beluisterd. De nadruk bij een dergelijke keuring ligt meestal op het bewegingsapparaat, maar zou  ook op het voortplantingsapparaat kunnen liggen, wanneer men een paard wil kopen/verkopen als fokdier.

Het locomotieonderzoek (onderzoek van het bewegingsapparaat) is vergelijkbaar met een kreupelheidsonderzoek en bestaat uit een onderzoek in rust en tijdens arbeid, inclusief buigproeven. Paarden worden op de rechte lijn bekeken in stap en draf, gevolgd door een beoordeling in stap en draf op een harde volte. Daarna worden de paarden op de zachte volte getoond in stap, draf en galop. Op de monsterbaan worden buigproeven van alle vier de benen uitgevoerd. Bij het keuringsonderzoek worden de gewrichten van het betreffende been tegelijk gebogen en enige tijd in buiging gefixeerd. Zo wordt geprobeerd eventuele pijnlijkheden in de gewrichten op te sporen. Bij het wegdraven wordt gelet op onregelmatigheid en hoe lang deze eventuele onregelmatigheid aanhoudt.

De faciliteiten en ervaring van de medewerkers van de Dierenkliniek Emmeloord voldoen aan alle voorwaarden om dit onderzoek veilig en vlot te laten verlopen.

Na een klinische keuring kan de opdrachtgever verzoeken om een set röntgenbeelden te maken. Vaak betreft dit onderzoek het in beeld brengen van die gewrichten en benige structuren waar regelmatig afwijkingen worden aangetroffen. Er kunnen weinig of veel foto’s worden gemaakt variërend van 1 tot 30 of meer. Onze standaardserie beslaat 20 opnames. Bij de beoordeling richten wij ons op afwijkingen die bij gebruik van het paard aanleiding kunnen geven tot kreupelheid. Hals- en rugröntgenfoto’s wordt tegenwoordig ook steeds vaker gevraagd tijdens een aankoopkeuring. Aanvullend kan ook een endoscopie van de keel uitgevoerd worden ter controle voor cornage.

Voor verzekeringsmaatschappijen is het van belang of waargenomen afwijkingen door de verzekering geaccepteerd kunnen worden. Een aantal verzekeringsmaatschappijen stellen de eis dat de beoordeling van de röntgenfoto’s gedaan wordt door een erkende Keuringsdierenarts. Ook dan bent u bij de Dierenkliniek Emmeloord aan het juiste adres.